SỨ MỆNH VÌ 1 TRIỆU TRẺ EM

Với OMO, mỗi vết bẩn, vết bùn hay vết màu đều gắn với một câu chuyện tuyệt vời,
những bài học quý giá, những kỷ niệm thú vị.

Mỗi chúng ta đều có thể góp phần hỗ trợ các em, trang bị các em những kiến thức, kĩ năng, để đảm bảo các em luôn được trải nghiệm, lấm bẩn theo ý các em nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Với mỗi trẻ em Việt Nam, món quà lớn nhất chính là quyền được
TỰ TIN LẤM BẨN & VUI CHƠI AN TOÀN trong chính sân chơi tự nhiên của mình.

2,714

Vết bẩn đã được tạo ra

Chỉ 1 chút nữa thôi 1 hồ bơi cho các em được xây dựng rồi! Mất 1 phút của bạn nhưng tạo được thật nhiều niềm vui cho các em!

Hành trình tại

Trường tiểu học
Nguyễn Trung Kiên - Vĩnh Long

Với mỗi video nhận vết bẩn được tạo ra OMO sẽ dành tặng 1.000 đồng vào quỹ xây dựng hồ bơi cho các trẻ em vùng sông nước

Hành trình tại

Trường tiểu học
Bình Phục Nhứt - Tiền Giang

Với mỗi video nhận vết bẩn được tạo ra OMO sẽ dành tặng 1.000 đồng vào quỹ xây dựng hồ bơi cho các trẻ em vùng sông nước

Hành trình tại

Trường tiểu học
Xuân Bái - Thanh Hóa

Với mỗi video nhận vết bẩn được tạo ra OMO sẽ dành tặng 1.000 đồng vào quỹ xây dựng hồ bơi cho các trẻ em vùng sông nước

Hành trình tại

Trường tiểu học
Nghi Phương - Nghệ An

Với mỗi video nhận vết bẩn được tạo ra OMO sẽ dành tặng 1.000 đồng vào quỹ xây dựng hồ bơi cho các trẻ em vùng sông nước

Hành trình tại

Trường tiểu học Số 1
Kiến Giang - Quảng Bình

Với mỗi video nhận vết bẩn được tạo ra OMO sẽ dành tặng 1.000 đồng vào quỹ xây dựng hồ bơi cho các trẻ em vùng sông nước

1 / 1

đạt đẹp trai đã chung tay cùng OMO

Nhận 1 vết bẩn để trao thật nhiều niềm vui cho các em.
Còn bạn đã sẵn sàng “Nhận vết bẩn” chưa?

SẴN SÀNG